Hrací řád

Hrací doba pondělí až neděle od 9:00 do 20:00 hod.

  • Hráči mohou vstupovat na kurty až po prezentaci u správce, kterou jsou povinni provést nejméně pět minut před začátkem hrací hodiny, jinak je správce oprávněn obsadit dvorec jinými zájemci.
  • Hrací doba musí být ukončena 5 minut před nástupem nových hráčů. Upravený dvorec se následující dvojici předává vždy v celou hodinu, popř.půlhodinu
  • Předem objednanou hrací hodinu je třeba telefonicky omluvit nejméně hodinu před započetím hry.
  • Na antukové kurty mohou hráči vstoupit v tenisové obuvi, která je určena výhradně pro antukový povrch. V případě pochybností rozhodne o vhodnosti obuvi správce dvorců a vyhrazuje si právo nevpustit hráče na dvorec.
  • Pokud hráč nevhodnou obuví poškodí povrch dvorce, bude dvorec upraven na jeho náklady.
  • Hráči vstupují na sportoviště na vlastní nebezpečí.
  • Hráči jsou povinni ihned nahlásit správci veškeré závady sportoviště či překážky bránící v užívání sportoviště. Tato ohlašovací povinnost se vztahuje také na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště hráči.
  • Před hraním je povinností hráčů, pokud je dvorec suchý, dvorec řádně nakropit – nejen hrací plochu, ale i prostor za základní čarou až k plotu a mezi dvorci. Kropíme z výšky, nikoli do země.
  • Po ukončení hry hráči dvorce nejdříve řádně urovnají dřevěnými hrably a potom přesíťují síťovačkou, popř. kartáčem.
  • V případě nepříznivého počasí (po dešti) rozhoduje o způsobilosti dvorců ke hře správce dvorců.